Agenda

Januari

 

n.v.t.

Februari

 

Voorjaarsvakantie:
n.v.t.

Maart

 

Jaarvergadering:
9 maart

April

 

clubkampioenschappen: 9 april

Meivakantie:
24 april t/m 5 mei

Mei

 

Meivakantie
24 april t/m 5 mei

Juni

 

n.v.t.

Juli

 

Examens:
2 juli (lees meer)

Zomervakantie:
10 juli t/m 25 augustus

Augustus

 

Zomervakantie:
10 juli t/m 25 augustus

September

 

n.v.t.

Oktober

 

Herfstvakantie:
Niet bekent

November

 

n.v.t.

December

 

Kerstvakantie:
Niet bekent

25 december  
t/m
08 januari